Instalatérské práce

Nabízíme kompletní realizaci rozvodů vody. Pitná, TUV, Požární.
Zhotovení vnitřní a venkovní kanalizace.
Samozřejmostí je po dokončení realizace zhotovit tlakové zkoušky dle příslušných norem a vystavit investorovi protokoly o tlakové zkoušce.

Materiály

PPR – svařování polyfůzně
PE – spojované šroubovanými tvarovkami, svařováním polyfůzně, elektrotvarovkami
Pozinkované trubky – spojované závity, lisováním
Kanalizace – HT,KG a ostatní materiály
Nerezové potrubí, uhlíková ocel spojované lisováním příslušných tvarovek.
Měděné rozvody – spojované měkkým pájením, lisováním.

Provádíme drobné zednické práce související s technickými instalacemi

Máte zájem o naše služby?

Kontaktujte nás